banner

 

 

Asus K551LB-XX227D

15.6inch/ WXGA(1920x1080)

HDD: 500GB + SSD 24GB

CPU:  Intel Core I7-4500U  1.80GHz

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 

Graphic Memory: 2GB

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100/Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVD±R/RW

OS: DOS/ Camera, HDMI,  Card Reader

Battery: 4cells

W: 2.3kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K451LN-WX101D

14inch/ WXGA (1366x768)

HDD:750GB

CPU: Intel Core  i7-4500U 1.80GHz

Video Chipset: NVIDIA GeForce 

Graphic Memory: 2GB 

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100/Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVD±R/RW

OS: DOS/ Camera, HDMI

Battery: 4cells

W: 2.1kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus P550LDV XO519D

15.6inch/WXG(1366x768)

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I7-4510U 2.0GHz 

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 

Graphic Memory: 2GB   

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100 Mbps

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD±RW 

OS: DOS/ Camera, HDMI/ VGA 

Battery: 4 cells

w: 2.3kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus A550LDV XO615D

15.6inch/ WXGA (1366x768) 

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I7-4510U 2.0GHz 

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT

Graphic Memory: 2GB

Memory: 4GB

LAN: 10/100 Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVDRW

OS: DOS/ Camera, HDMI, VGA, Card Reader 

Battery: 4cells 

W: 2.3kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K551LN-XX317D

15.6inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 500GB+SSD 24GB/ CPU Intel Core I5-4210U 1.7GHz

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 

Graphic Memory: 2GB  

Memory: 6GB DDR3

LAN: 10/100/1000 Mbps

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/DVD±/RW

OS: DOS/ Camera, HDMI/ Card Reader

Battery: 4cells

w: 2.2kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K551LN-XX019D

15.6inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 500GB+SSD 24GB 

CPU: Intel Core I5-4200U 1.6Ghz

Video Chipset:: NVIDIA GeForce GT

Graphic Memory: 2Gb

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100/1000 Mbp

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD+/-RW

OS: DOS/ Camera, HDMI, Card Reader

Battery: 4cells

W: 2.3kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K551LA-XX236D

15.6inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I5-4210U  1.7GHz 

Video Chipset:  Intel® HD Graphics 4000 

Graphic Memory: Share 

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVD±RW

OS: DOS/ Camera, HDMI, Card Reader

Battery: 4 cells

W: 2.3kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus P550LD-XO330D

15.6inch/WXGA(1366x768)

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I5-4200U 1.6Ghz

Video Chipset:: NVIDIA GeForce GT

Graphic Memory: 2Gb

Memory: 4GB DDR3

LAN: 100/1000 Mbp

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD+/-RW

OS: DOS/ Camera, HDMI,VGA/ Card Reader

Battery: 4cells

W: 2.3kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

ASUS K450LDV-WX185D

14inch/WXGA(1366x768)/

HDD:500GB/

CPU: Intel Core I5-4210U 1.7GHz/

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT / Graphic

Memory: 2GB /

Memory: 4GB DDR3/

LAN: 10/100/Mbps/

ASUS P450LDV-W0193D

15.6inch/WXGA(1366x768)/

HDD: 500GB/

CPU: Intel Core I5-4210U 1.7Ghz/

Video Chipset:NVIDIA GeForce GT /Graphic Memory2GB/

Memory: 4GB DDR3/

LAN: 10/100/1000 Mbp/

ASUS K551LA-XX235D

15.6inch/WXGA(1366x768)/

HDD: 500GB/

CPU: Intel Core I5-4210U 1.7Ghz/

Video Chipset: Intel® HD Graphics 4000/Graphic

MemorySHARE/

Memory: 4GB DDR3/

LAN: 10/100/1000 Mbp/

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD+/-RW/

Asus X550LC-XX105D

15.6inch/WXGA(1366x768)/

HDD:500GB/

CPU: Intel Core I5-4200U 1.6GHz (3MB L3 cache)

Video Chipset: NVIDIA GeForce /

Graphic Memory: 2GB /

Memory: 4GB DDR3/

LAN: 10/100/Mbps/

Asus K551LB-XX227D

15.6inch/ WXGA(1920x1080)

HDD: 500GB + SSD 24GB

CPU:  Intel Core I7-4500U  1.80GHz

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 

Graphic Memory: 2GB

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100/Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVD±R/RW

OS: DOS/ Camera, HDMI,  Card Reader

Battery: 4cells

W: 2.3kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K451LN-WX101D

14inch/ WXGA (1366x768)

HDD:750GB

CPU: Intel Core  i7-4500U 1.80GHz

Video Chipset: NVIDIA GeForce 

Graphic Memory: 2GB 

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100/Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVD±R/RW

OS: DOS/ Camera, HDMI

Battery: 4cells

W: 2.1kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus P550LDV XO519D

15.6inch/WXG(1366x768)

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I7-4510U 2.0GHz 

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 

Graphic Memory: 2GB   

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100 Mbps

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD±RW 

OS: DOS/ Camera, HDMI/ VGA 

Battery: 4 cells

w: 2.3kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus A550LDV XO615D

15.6inch/ WXGA (1366x768) 

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I7-4510U 2.0GHz 

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT

Graphic Memory: 2GB

Memory: 4GB

LAN: 10/100 Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVDRW

OS: DOS/ Camera, HDMI, VGA, Card Reader 

Battery: 4cells 

W: 2.3kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K551LN-XX317D

15.6inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 500GB+SSD 24GB/ CPU Intel Core I5-4210U 1.7GHz

Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 

Graphic Memory: 2GB  

Memory: 6GB DDR3

LAN: 10/100/1000 Mbps

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/DVD±/RW

OS: DOS/ Camera, HDMI/ Card Reader

Battery: 4cells

w: 2.2kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K551LN-XX019D

15.6inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 500GB+SSD 24GB 

CPU: Intel Core I5-4200U 1.6Ghz

Video Chipset:: NVIDIA GeForce GT

Graphic Memory: 2Gb

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100/1000 Mbp

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD+/-RW

OS: DOS/ Camera, HDMI, Card Reader

Battery: 4cells

W: 2.3kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus K551LA-XX236D

15.6inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I5-4210U  1.7GHz 

Video Chipset:  Intel® HD Graphics 4000 

Graphic Memory: Share 

Memory: 4GB DDR3

LAN: 10/100Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g/ DVD±RW

OS: DOS/ Camera, HDMI, Card Reader

Battery: 4 cells

W: 2.3kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

Asus P550LD-XO330D

15.6inch/WXGA(1366x768)

HDD: 1.0TB

CPU: Intel Core I5-4200U 1.6Ghz

Video Chipset:: NVIDIA GeForce GT

Graphic Memory: 2Gb

Memory: 4GB DDR3

LAN: 100/1000 Mbp

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/ DVD+/-RW

OS: DOS/ Camera, HDMI,VGA/ Card Reader

Battery: 4cells

W: 2.3kg


BẢO HÀNH: 12 THÁNG

ASUS P450LAV-W0158D

14inch/ WXGA (1366x768)

HDD: 500GB

CPU: Intel Core I3-4010U 1.7GHz (3MB L3 cache)

Video Chipset: Intel HD Graphics

Graphic Memory: Share

Memory: 2GB DDR3

LAN: 10/100/1000 Mbps

Wifi: IEEE 802.11b/g/n/  DVDRW

OS: DOS/ Camera, HDMI, VGA/ Card Reader

Battery: 4 cells

w: 2.1kg


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

ASUS F200M-CT455H

11.6inch/ WXGA (1366x768) 

HDD: 500GB

CPU: Intel Baytrail M Quadcore N3530 2.16GHz 

Video Chipset: Intel® HD Graphics 4000

Graphic Memory: Share

Memory: 4GB

LAN: 100/1000 Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g

OS: Windows® 8/ Camera, HDMI, VGA/ Card Reader 

Battery: 3 cells 

W: 1.3kg 

Màn hình cảm ứng


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

ASUS F200M-CT456H

11.6inch/ WXGA (1366x768) 

HDD: 500GB

CPU: Intel Baytrail M Quadcore N3530 2.16GHz 

Video Chipset: Intel® HD Graphics 4000

Graphic Memory: Share

Memory: 4GB

LAN: 100/1000 Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g

OS: Windows® 8/ Camera, HDMI, VGA/ Card Reader 

Battery: 3 cells 

W: 1.3kg 

Màn hình cảm ứng


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

ASUS F200M-CT342H

11.6inch/ WXGA (1366x768) 

HDD: 500GB

CPU: Intel Baytrail M Quadcore N3530 2.16GHz 

Video Chipset: Intel® HD Graphics 4000

Graphic Memory: Share

Memory: 4GB

LAN: 100/1000 Mbps

Wifi: IEEE 802.11a/b/g

OS: Windows® 8/ Camera, HDMI, VGA/ Card Reader 

Battery: 3 cells 

W: 1.3kg 

Màn hình cảm ứng


- BẢO HÀNH: 12 THÁNG

MÁY ẢNH SONY DSC-W800

 * Máy ảnh nhỏ gọn và dễ sử dụng Cyber-shot W800. Đây là máy ảnh hoàn hảo cho nhu cầu chụp ảnh gia đình. Được trang bị độ phân giải 20.1MP sử dụng cảm biến Super HAD CCD, chế độ chụp ảnh tiệc và một loạt hiệu ứng hình ảnh với nút quay phim chuyên biệt, cho hoạt động chụp ảnh trởn nên thật dễ dàng.

 • Cảm biến hình ảnh 20.1MP Super HAD CCD
 • Quay phim độ phân giải cao HD 720p
 • Đèn Flash nâng cao
 • Có thể tự động thay đổi ISO thông qua chế độ Party Mode
 • Hiệu ứng Beauty Effect được ứng dụng cho cả phim và ảnh
 • Nút quay phim thuận tiện
MÁY ẢNH SONY DSC-W830

* Nhẹ cho vừa túi, Cyber-shot với kiểu dáng cuốn hút này giữ rung nhoè đến mức tối thiểu. Cảm biến 20.1MP CCD và ống kính ZEISS với zoom quang học 8x hứa hẹn cho hình ảnh và video chi tiết. Nếu bạn có cảm hứng sáng tạo, Hiệu ứng hình ảnh và Hiệu ứng làm đẹp cho phép bạn nâng cao ảnh chụp và phim.

 • Độ phân giải 20.1MP, CCD
 • Ống kính ZEISS với zoom quang học 8x
 • Quay phim độ phân giải cao HD 720p
 • Optical SteadyShot (chế độ Active) *1
 • Beauty Effect ứng dụng được cho cả phim và ảnh
 • Đèn Flash nâng cao

* BẢO HÀNH 12 THÁNG

Máy Tính Bảng Acer B1 - A71

- Hệ điều hành Android 4.1, Bộ vi xử lý Dual-core processor  1.2 GHz, RAM 512 GB

- Bộ nhớ trong 8GB

- Camera trước 0.3MP, quay phim VGA

- Màn hình LCD 7.0” (1024x600)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối  Wifi, Bluetooth 4.0, GPS

- Pin 2710 mAH

Tặng : Bao da

Máy Tính Bảng Galaxy SM-T111 Tab 3 - 7”

- Hệ điều hành Android 4.1, Bộ vi xử lý Dual core        1.2 GHz, RAM 1GB

- Bộ nhớ trong 16GB

-Camera 3.0MP

- Màn hình LED 7.0” Full HD (1280x800)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối wifi, Bluetooth , 3G (Call)

- Dung lượng pin 4000 mAH 

Máy Tính Bảng INTEL IRISS TM105A

- Hệ điều hành Android 4.0.4, Chip Intel Atom Z2460 1.6Ghz, RAM 1GB

- Bộ nhớ trong 16 GB

- Camera 2.0MP, trước 0.3MP. xem phim full HD 1080p

- Màn hình LCD 10” (1280 x 800)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối  Wifi, Bluetooth

- Hỗ trợ Video chat, pin 6600mAh

Máy Tính Bảng Asus Memopad 10

- Hệ điều hành Android 4.2, Bộ vi xử lý Quad core        1.6 GHz, RAM 1GB

- Bộ nhớ trong 8GB

-Camera 2.0MP

- Màn hình LED 10” Full HD (1280x800)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối wifi, Bluetooth 3.0

- Dung lượng pin 5070 mAH 

Máy Tính Bảng Asus Memopad HD7

- Hệ điều hành Android 4.2, Bộ vi xử lý Quad core        1.2 GHz, RAM 1GB

- Bộ nhớ trong 8GB

-Camera sau 2.0MP, camera trước 0.3MP

- Màn hình LED 7.0” Full HD (1280x800)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối wifi, Bluetooth 4.0

- Dung lượng pin 3950 mAH 

Máy Tính Bảng Asus Memopad HD8

- Hệ điều hành Android 4.2, Bộ vi xử lý Quad core        1.6 GHz, RAM 1GB

- Bộ nhớ trong 8GB

-Camera sau 5.0MP, camera trước 1.2MP

- Màn hình LED 8.0” Full HD (1280x800)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối wifi, Bluetooth 3.0

- Dung lượng pin 3950 mAH 

BROTHER LASER HL-1111
 • Khổ giấy: A4
 • Tốc độ in: 20 trang/phút
 • Độ phân giải: 600x600 dpi
 • Bộ nhớ trong: 1MB
 • Khay giấy 150 tờ
 • Giao tiếp: USB 2.0 Full sfeed
 • Chức năng chống kẹt giấy

Mực thay thế TN1010: 1.500 trang

- BẢO HÀNH: 24 THÁNG

Android TV Box 819
 • Hệ Điều Hành Android 4.0 - 4.2
 • Wifi : 802.11 b/g (2.4G)
 • MicroSd: Up to 32GB
  • HDMI : 1920x1080
  • Media : AVI,MKV,MP4,FLV,MOV...
  • Office : Full
  • Giải trí : Google, Facebook, Youtube..

Bảo Hành 06 Tháng

Thiết Bị chuyển Sóng 3G Thành Wifi TP-Link M5350
 • Tốc độ Upload 5.76 Mbps, Tốc độ Download 21.6 Mbps.
 • Màn hình OLED
 • Phát cho 10 thiết bị sử dụng cùng lúc.
 • Dung lượng pin 2000mAh (Thời lượng tương đương 6,5 giờ)
 • Cổng giao tiếp USB
 • Thẻ nhớ hỗ trợ đến 32G
 • Tương thích : Win XP, Win 7, Vista,Android,MAC OS 10.5&10.6

  Bảo Hành 06 Tháng

Máy Tính Bảng Huawei Mediapad 7 Youth

- Hệ điều hành Android 4.1, Bộ vi xử lý Dual core        1.6 GHz, RAM 1GB

- Bộ nhớ trong 8GB

-Camera sau 3.0MP, camera trước 0.3MP

- Màn hình LED 7.0” Full HD (1280x800)

- Hỗ trợ văn phòng Word, Excel,PDF

- Kết nối wifi, Bluetooth , 3G

- Dung lượng pin 4100 mAH 

Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ

vietnam visa - apply visa vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TRẦN LÂM
Địa chỉ: Số 34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng
Tel: (079) 3616 567 - 3626 567 - 3624 567 - Fax: 3820 535
Hotline: 0939 958 958 - Email: info@tranlam.com.vn

Có 1,186,155 Lượt truy cập